top of page

Visie

Naar mijn idee staat een mens niet los van zijn systeem, oftewel het netwerk aan mensen waar diegene zich in bevindt. Hechting, de band tussen een kind en de eerste verzorgers, geeft een emotionele blauwdruk voor het leven m.b.t. het vertrouwen in jezelf, de ander en de basisveiligheid die je als mens in het leven ervaart. Hechtingspatronen worden vaak onbewust, onbedoeld en intergenerationeel doorgegeven, waarbij ook genen een rol lijken te spelen. Daarnaast leven we in een individualistische, rationele maatschappij die onder druk staat en daardoor zorgt voor veel prikkels. Dit alles kan zorgen voor doorlopende stress, (hechtings)trauma, een verstoord zenuwstelsel (over of onderprikkeling) met de bijbehorende overlevingsstrategieën, lichamelijke en mentale klachten.

Door middel van gesprekken, oefeningen en mindfullness kan het bewustzijn hierover vergroot worden. Door onszelf beter te begrijpen, onze emoties te verwerken en te reguleren kunnen we ons beter met onszelf en anderen verbinden. Hierdoor kun je het leven leiden dat voor jou bedoeld is. Daarnaast leer je met deze vaardigheden je kind beter begrijpen, word je minder getriggerd door wat je kind doet en kun je ruimte voor hen houden zodat zij ook hun emoties volledig kunnen doorvoelen. Zo worden ongewenste emotionele familiepatronen zo min mogelijk doorgegeven. Al weet ik uit eigen ervaring dat dit nooit in een rechte lijn of perfect gaat.

bottom of page